Tin tức - Sự kiện

15/10/2021
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 4 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN THÔNG QUA VIỆC THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN
Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên cốt... Đọc tiếp