Tin tức - Sự kiện

13/12/2021
BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 9 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CỦA 10 TỈNH/THÀNH PHỐ
Hôm nay, ngày 13/12/2021, gần 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học của 04 tỉnh/thành phố:... Đọc tiếp
03/12/2021
HỘI THẢO - TẬP HUẤN MÔ ĐUN 9 CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Thực hiện công văn số 551/ĐHSPHN-ETEP về việc tổ chức Hội thảo - tập huấn mô đun 9 cho giảng viên... Đọc tiếp