Liên hệ-Phản ánh

BAN QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH ETEP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024-37547823

Fax: 024-37547971

Email: etep@hnue.edu.vn

Website: http://etep.hnue.edu.vn/

Phản ánh đến BQL ETEP Trường ĐHSP Hà Nội


BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ETEP TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ : 25 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24.38695144

Fax: (+84) 24.38694085

Email : etep@moet.gov.vn

Website: http://etep.moet.edu.vn/

Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch và quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của BQL Chương trình ETEP

Tin mới nhất