Chuyển động ETEP

BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 9 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CỦA 10 TỈNH/THÀNH PHỐ
13/12/2021 06:03:47 quangcntt 0 3601
Hôm nay, ngày 13/12/2021, gần 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học của 04 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia bồi dưỡng mô đun 9 theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel.
HỘI THẢO - TẬP HUẤN MÔ ĐUN 9 CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
09/12/2021 11:36:34 quangcntt 0 3467
Thực hiện công văn số 551/ĐHSPHN-ETEP về việc tổ chức Hội thảo - tập huấn mô đun 9 cho giảng viên sư phạm chủ chốt, trong các ngày 03,04,05/12/2021, Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức tập huấn trực tiếp chuyển giao tài liệu mô đun 9 cho giảng viên sư phạm chủ chốt của Nhà trường.
CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU MÔ ĐUN 9 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN VÀ ĐẠI TRÀ CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT
01/12/2021 09:16:52 quangcntt 0 3790
Trong 3 ngày từ 30/11/2021 đến 02/12/2021, 50 cán bộ và giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐHSP Hà Nội tham dự tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà do Ban quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5 TRỰC TIẾP QUA LỚP HỌC ẢO ĐÃ MANG LẠI CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN NHIỀU KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG...
09/12/2021 11:22:36 quangcntt 0 3411
Trong tháng 11/2021, Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng mô đun 5 cho giáo viên phổ thông cốt cán các cấp Tiểu học, THCS và THPT của 10 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo.
BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CẤP TRUNG HỌC CỦA 4 TỈNH/THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, BẮC NINH, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH
09/11/2021 09:48:42 quangcntt 0 3204
Hoạt động tập huấn trực tiếp qua lớp học ảo về nội dung mô đun 5 do Trường ĐHSP Hà Nội triển khai diễn ra trong 02 ngày 9-10/11/2021 cho 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Trung học của 04 tỉnh/TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
07/11/2021 02:24:38 quangcntt 0 3338
Thực hiện Công văn 1681/ĐHSPHN-ETEP ngày 19/10/2021, sáng hôm nay 6/11/2021 đã diễn ra hoạt động bồi dưỡng mô đun 5 theo hình thức trực tiếp qua lớp học ảo cho hơn 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học của 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
07/11/2021 02:23:15 quangcntt 0 3234
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi hoạt động 7 ngày đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống LMS (từ 30/10-5/11/2021) về nội dung mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”.
TỔNG KẾT KẾT QUẢ HỘI THẢO - TẬP HUẤN MÔ ĐUN 5 CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
27/10/2021 09:19:46 quangcntt 0 3303
Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt về “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” diễn ra trong 03 ngày 22,23,24/10/2021 tại Trường ĐHSP Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp và thu được nhiều kết quả mong đợi.
HỘI THẢO - TẬP HUẤN MÔ ĐUN 5 CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
23/10/2021 11:59:52 quangcntt 0 3356
Trong các ngày 22,23,24/10/2021, tại Trường ĐHSP Hà Nội diễn ra Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” cho 93 giảng viên sư phạm chủ chốt của Nhà trường.
TỔNG KẾT HỘI THẢO - TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU MÔ ĐUN 5 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
23/10/2021 10:34:49 quangcntt 0 3397
Hơn 30 giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tham gia Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông về “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” do Ban quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra từ ngày 14/10-16/10/2021.

Tin tức - Sự kiện