BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 9 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CỦA 10 TỈNH/THÀNH PHỐ


13-12-2021
Hôm nay, ngày 13/12/2021, gần 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học của 04 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia bồi dưỡng mô đun 9 theo phương thức trực tiếp qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày 13-14/12/2021. Đây là một trong bốn đợt tập huấn do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ chương trình ETEP nhằm mục đích bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh.

Yêu cầu quan trọng nhất đối với mô đun 9 là giúp giáo viên thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, nâng cao kỹ năng dạy học trong môi trường số của giáo viên và năng lực tự học của học sinh như: khai thác kho học liệu trực tuyến; phát triển học liệu số; sử dụng thiết bị, công nghệ, các phần mềm dạy học môn học để thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến; đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá; quản lý học sinh trong môi trường số, đưa tương tác, trải nghiệm trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày với mỗi người học và mỗi giáo viên,…

Là một trong 6 mô đun bồi dưỡng cho giáo viên khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, mô đun 9 là mô đun quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số toàn ngành giáo dục và dạy học trực tuyến như hiện nay. Tuy nhiên, với đội đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt giàu kinh nghiệm chuyên môn cũng như công nghệ của Trường ĐHSP Hà Nội sẽ đảm bảo giúp giáo viên phổ thông cốt cán đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, áp dụng được công nghệ trong dạy học một cách tốt nhất để có thể hướng dẫn cho đồng nghiệp cũng như vận dụng trong tổ chức dạy học của bản thân.

Đợt bồi dưỡng tiếp theo cũng dành cho giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của 06 tỉnh/thành phố: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương diễn ra vào ngày 17,18/12/2021. Hai đợt bồi dưỡng cho gần 2400 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Trung học của 10 tỉnh/thành phố sẽ diễn ra vào các ngày 15,16/12/2021 và 19,20/12/2021.

Sau hoạt động bồi dưỡng mô đun 9, giáo viên phổ thông cốt cán sẽ xây dựng báo cáo kết quả hoàn thành hỗ trợ đồng nghiệp năm 2021 của ba mô đun 4, 5, 9. Báo cáo này sẽ được giảng viên sư phạm chủ chốt xem xét và phê duyệt trực tiếp trên hệ thống học tập trực tuyến LMS.

Cùng với sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương, các nhiệm vụ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông cốt cán sẽ được Nhà trường hoàn thành theo đúng mục tiêu đặt ra của Chương trình ETEP và chắc chắn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các lớp tập huấn - bồi dưỡng mô đun 9 cho giáo viên phổ thông cốt cán trong ngày đầu tiên:

Ban Truyền thông ETEP - HNUE


Người đăng:quangcntt
13-12-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện