BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5 CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CẤP TRUNG HỌC CỦA 4 TỈNH/THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, BẮC NINH, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH


09-11-2021
Hoạt động tập huấn trực tiếp qua lớp học ảo về nội dung mô đun 5 do Trường ĐHSP Hà Nội triển khai diễn ra trong 02 ngày 9-10/11/2021 cho 1200 giáo viên phổ thông cốt cán cấp Trung học của 04 tỉnh/TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong ngày tập huấn đầu tiên, giáo viên phổ thông cốt cán đã được giảng viên sư phạm chủ chốt giới thiệu và trao đổi những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học; nhận diện những khó khăn của học sinh trong cuộc sống học đường; giải quyết các tình huống thực tiễn và xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh. Hình thức chia thành các phòng nhỏ và làm việc nhóm đã được giảng viên sư phạm chủ chốt sử dụng để hỗ trợ đến từng giáo viên của lớp tập huấn. Sự tham gia thật sự hăng say, tinh thần học tập nghiêm túc của các Thầy/Cô giáo viên phổ thông cốt cán cũng như sự hỗ trợ, hướng dẫn, trao đổi kịp thời của đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt sẽ hứa hẹn một kết quả tốt đẹp tạo nên thành công của lớp tập huấn.

Với những kiến thức thu nhận được từ đợt tập huấn mô đun 5 có thể tin tưởng rằng: giáo viên sẽ cùng hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục để tạo ra những “vitamin hạnh phúc” cho lớp học và cho trường học.

Ban truyền thông ETEP - HNUE


Người đăng:quangcntt
09-11-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện