TỔNG KẾT HỘI THẢO - TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU MÔ ĐUN 5 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG


16-10-2021
Hơn 30 giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tham gia Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông về “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” do Ban quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra từ ngày 14/10-16/10/2021.

Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương đã đánh giá cao sự tham gia và kết quả đạt được của giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội cũng như các trường đại học sư phạm qua 3 ngày tập huấn và chuyển giao tài liệu này.

Trong buổi tổng kết Hội thảo – Tập huấn, đại diện các trường đại học sư phạm lần lượt báo cáo sản phẩm đã thảo luận: (1) Góp ý cho tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông; (2) Xây dựng kịch bản 02 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo cho giáo viên phổ thông cốt cán. Những vấn đề còn băn khoăn về tài liệu và hoạt động triển khai bồi dưỡng mô đun 5 được đưa ra để Ban tổ chức, nhóm biên soạn và giảng viên sư phạm chủ chốt cùng trao đổi.

Báo cáo trao đổi, thảo luận của các nhóm giảng viên sư phạm chủ chốt.

Nhóm biên soạn tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên cũng đã lắng nghe và đại diện cho nhóm PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn đã có những ý kiến trao đổi, phản hồi . Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia Hội thảo - Tập huấn, nhóm biên soạn tài liệu sẽ cập nhật, chỉnh sửa tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên; hoàn thiện khoá học qua mạng (E-course trên hệ thống LMS) đối với mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông, để đưa vào sử dụng khi triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà.

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, trưởng nhóm biên soạn mô đun 5, có những ý kiến trao đổi về góp ý của các nhóm thảo luận.

Cũng trong buổi tổng kết, Ông Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP Trung ương đã có những lưu ý đối với các Thầy/Cô khi tiến hành chuyển giao tài liệu mô đun 5 cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt tại mỗi trường trong đợt tiếp theo; cũng như có những lưu ý trong quá trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đặc biệt nhấn mạnh phương thức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo đối với giáo viên phổ thông cốt cán như đã từng triển khai ở mô đun 4.

Ông Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP Trung ương phát biểu tại buổi tổng kết Hội thảo - Tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên.

Kết thúc 3 ngày Hội thảo - Tập huấn chuyển giao tài liệu, Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội đã giao cho các nhóm giảng viên sư phạm chủ chốt tiếp tục trao đổi thảo luận theo nhóm để hoàn thiện kế hoạch chuyển giao tài liệu cho giảng viên trong đợt tiếp  theo dự kiến từ 22-24/10/2021.

Ban truyền thông ETEP HNUE


Người đăng:quangcntt
16-10-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện