Chương trình ETEP tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông


04-01-2021

Chương  trình ETEP tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông - đó là đánh giá của các lãnh đạo trường ĐHSP tham gia ETEP tại cuộc họp khởi động Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Chương trình ETEP diễn ra vào ngày 4/1/2021, tại Hà Nội.

Tham dự họp có Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Nguyễn Hữu Độ, đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ GD& ĐT, bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP và các chuyên gia; Lãnh đạo 8 Trường ĐHSP/Học viện Quản lý Giáo dục tham gia ETEP. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp định kỳ 6 tháng/lần nhằm rà soát, đánh giá tiến độ tổng thể theo các mục tiêu phát triển Chương trình trong năm 2020, rà soát tái cấu trúc Chương trình, việc tuân thủ các giao ước pháp lý trong Hiệp định Tín dụng và Kế hoạch hành động Chương trình, tiến độ thực hiện và quản lý Chương trình, bao gồm công tác giám sát, đánh giá, hoạt động uỷ thác và an toàn cũng như việc thực hiện các hành động có thời hạn đã thống nhất trong đợt hỗ trợ kỹ thuật với Chương trình ETEP vào tháng 6/2020.

Vượt mục tiêu nhiều chỉ số

Báo cáo tại cuộc họp, TS Đặng Văn Huấn – PGĐ BQL Chương trình ETEP nhận định, năm qua, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các lĩnh vực hoạt động của Chương trình ETEP 6 tháng qua và cả năm 2020 đều đạt được những kết quả tích cực.

TS Đặng Văn Huấn – PGĐ BQL Chương trình ETEP báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ETEP năm 2020.

Về  “Tăng cường năng lực của các trường Đại học Sư phạm chủ chốt”, chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI) của cả 6 trường tham gia đánh giá năm 2020 đều đạt lộ trình tăng điểm. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt  4.7 điểm, trong khi mức điểm cam kết đạt năm 2020 là 4.6. Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt 4.57 điểm, thì kết quả năm 2020 đạt 4.8 điểm, tăng cao nhất 126% so với kế hoạch đề ra. Đại học Vinh đạt 4.2/4.18; Đại học Sư phạm - Đại học Huế đạt 4.84/4.82; Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đạt 4.87/4.49; Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đạt 4.93/4.76.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó HIệu trưởng phụ trách Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh 

Việc hỗ trợ và giám sát phát triển chương trình đào tạo cử nhân sư phạm và giáo trình của các học phần cốt lõi cho các trường trong hệ thống bước đầu đạt được một số kết quả. Có 38/50 chương trình đào tạo đại học (đạt 76%) đã hoàn thành; 36/156 giáo trình cốt lõi được biên soạn, nghiệm thu (đạt 26%).

TS Trần Bá Tiến - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Vinh 

Các hoạt động hỗ trợ và giám sát điều chỉnh Thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA); hỗ trợ, giám sát nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị theo các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp đường truyền Internet và Website; Phát triển năng lực giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt… đều hoàn thành 100% khối lượng công việc, cơ bản đạt mục tiêu đã đề ra.

PGS.TS Phùng Gia Thế, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2

Về “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” (GV/CBQLCSGDPT), trong 6 tháng qua, ETEP đã hoàn thành các tài liệu bồi dưỡng cho GV/CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà modul 1, 2, 3, 4, được Bộ GDĐT thẩm định và ban hành. Các tài liệu modul 5, 6, 7, 8, 9 đang được xây dựng với mục tiêu cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ xong để tiến hành bồi dưỡng.

PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

Trong năm 2020, đã có 37.904 GV/CBQLCSGDPT cốt cán được bồi dưỡng modul 1, đạt 118% so với Thỏa thuận thực hiện Chương trình  (PA), trong đó 35.112 người đã hoàn thành bồi dưỡng, đạt 122% so với PA. Số GVPT cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán tham gia bồi dưỡng modul 2 là 33.866 (đạt 105%), trong đó 25.897 đã hoàn thành (đạt 90% so với PA). Số GVPTCC/CBQLCSGDPT cốt cán tham gia bồi dưỡng modul 3 là 31.824 (đạt 99 %), số hoàn thành là 18.718 (đạt 65 % so với PA).

GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục

Về “GV/CBQLCSGDPT đại trà được truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên vào các nguồn học liệu thông qua hệ thống công nghệ thông tin” cũng đạt một số kết quả. Số lượng GV/CBQLCSGDPT được tiếp cận và tham gia bồi dưỡng modul 1 là 511.131 và 427.711 thầy cô đã hoàn thành bồi dưỡng. So với Thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA), số lượng đội ngũ đại trà tham gia bồi dưỡng và hoàn thành bồi dưỡng đã đạt mốc 134%.

  1. Ông Đinh Minh Tùng - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD&ĐT

Gắn kết chặt chẽ giữa trường ĐHSP với các Sở GD ĐT, giữa giáo viên phổ thông và giảng viên sư phạm.

Năm qua, trong các hoạt động ETEP, điểm nổi bật nhất là sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Bộ GDĐT, BQL Chương trình ETEP, các trường đại học Sư phạm, các Sở GDĐT. Sự gắn kết, thống nhất nhận thức và cách làm đã giúp các hoạt động của Chương trình trong năm qua được triển khai thuận lợi, hiệu quả, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do Covid-19.

PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng: "Chưa bao giờ các trường sư phạm có sự gắn kết chặt chẽ với Sở GDĐT, giảng viên sư phạm gắn kết với giáo viên phổ thông như hiện nay".

PGS.TS Lưu Trang, Hiệu trưởng trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng đánh giá, một trong những thành công của hoạt động ETEP, đó là: “Chưa bao giờ các trường sư phạm có sự gắn kết chặt chẽ với Sở GDĐT, giảng viên sư phạm gắn kết với giáo viên phổ thông như hiện nay. Trường sư phạm, giảng viên sư phạm đã có sự nhìn nhận và thấu hiểu hơn công tác giảng dạy cũng như năm bắt được nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên phổ thông, từ đó có sự điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp. Giáo viên phổ thông cũng có nhiều cơ hội để trao đổi, học hỏi và tham vấn trực tiếp các vấn đề về chuyên môn với giảng viên sư phạm, hiểu hơn về hoạt động đào tạo của các trường sư phạm. Đây là thành công lớn của Chương trình ETEP. 

“Với sự hỗ trợ của Chương trình ETEP, Trường ĐHSP- Đại học Huế đã xây dựng được chương trình đào tạo mới theo hướng phát triển phẩm chất năng lực cho giáo viên. Đây là điều rất có ý nghĩa đối với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018” – PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Huế cho biết. 

PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐHSP - Đại học Huế: "Giáo viên phổ thông cũng có nhiều cơ hội để trao đổi, học hỏi và tham vấn trực tiếp các vấn đề về chuyên môn với giảng viên sư phạm".

“Trước đây, chúng ta thiếu các chương trình để đội ngũ giảng viên sư phạm được nâng cao năng lực thực tế về đào tạo giáo viên. Nhưng chương trình ETEP với hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà đã giúp các giảng viên sư phạm tăng cường năng lực chuyên môn đào tạo giáo viên, hình thành các nhóm chuyên môn ở trường ĐHSP và lan toả", TS Phương khắng định.

Chủ động bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT và các hoạt động của ETEP

Phát biểu tại cuộc họp khởi động, bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP  đánh giá cao hiệu quả của Chương trình trong năm 2020, đặc biệt là 6 tháng cuối năm. 

Bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP phát biểu tại cuộc họp.

Bà Võ Kiều Dung cho rằng, sau 3 năm rưỡi thực hiện Chương trình ETEP, Bộ GD&ĐT đã chủ động thực hiện bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT với sự nỗ lực của BQL Chương trình ETEP, sự phối hợp chặt chẽ với các Cục/Vụ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các Trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP.

Ngân hàng Thế giới đã thường xuyên trao đổi với Ban quản lý ETEP, thông qua các cuộc họp kỹ thuật, các cuộc họp hàng tháng có sự tham gia của các ĐHSP với tinh thần quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT.

Bà Võ Kiều Dung khẳng định, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng song hành, hỗ trợ kỹ thuật, từ xây dựng tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hoạt động phát triển các trường ĐHSP theo bộ chỉ số TEIDI; nghiên cứu khả thi Hệ thống TEMIS. Hệ thống TEMIS là rất quan trọng với Bộ GD &ĐT trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT, biết họ thiếu gì, cần gì để đáp ứng. Nhu cầu thường xuyên của GV/CBQLGD được đánh giá ngay cả khi Chương trình ETEP kết thúc. 

PGS.TS Bùi Đức Nguyên - Phó hiệu trưởng ĐHSP-ĐH Thái Nguyên

Ngân hàng Thế giới sẽ tập trung hỗ trợ nghiên cứu về tài chính bền vững cho đào tạo và bồi dưỡng của các đại học sư phạm nhằm nâng cao năng lực của các ĐHSP, đổi mới giáo dục đại học. Chỉ khi tài chính cho hệ thống sư phạm được bền vững và gắn liền với quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thì chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, liên tục đội ngũ GV/CBQLGD mới được đảm bảo.

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học - Bộ GD&ĐT 

Phát biểu tại cuộc họp, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, các trường ĐHSP iếp tục đôn đốc giảng viên sư phạm chủ chốt, GVQLGD chủ chốt phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp; Hoàn thành tài liệu các mô đun từ 5 đến 9 để tiến hành bồi dưỡng trong hè, trước thời điểm năm học mới. Năm 2021, sẽ tiến hành bồi dưỡng 3 mô đun 4, 5, 9.  Đồng thời tiếp tục phối hợp với các Sở GDĐT chiết xuất, hoàn thành báo cáo TEMIS.

TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc BQL Chương trình ETEP phảt biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá, ETEP là dự án rất quan trọng nhằm bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT, tạo cơ hội rất lớn cho các trường ĐHSP gắn chặt với các cơ sở giáo dục phổ thông, và các giảng viên sư phạm gắn kết với GV phổ thông nhiều hơn. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các Trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Thoả thuận thực hiện Chương trình (PA) đã cam kết. Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 4,5,9 cho GV/CBQLCSGDPT năm 2021 cần sớm ban hành để các trường, các địa phương phối hợp thực hiện. Để kịp triển khai bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng, Thứ trưởng đề nghị các trường Sư phạm và Chương trình ETEP sớm hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng để Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt. 

TS Phạm Tuấn Anh - Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý - Bộ GD&ĐT

“Chất lượng các lớp bồi dưỡng, ngoài tài liệu thì chất lượng giảng viên, báo cáo viên là rất quan trọng. Do đó, cần lựa chọn kỹ các giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia tập huấn cho GV/CBQLCSGDPT, để đảm bảo đội ngũ này là những người giỏi chuyên môn, cập nhật và đổi mới, có trách nhiệm với công việc. Các khoá bồi dưỡng cần được giám sát từ việc lựa chọn giảng viên đi bồi dưỡng đến công tác tổ chức, giảng dạy - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Bà Đặng Thị Oanh - Phó cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT

Trong đợt giám sát này (4/1 – 15/1/2021), Ngân hàng Thế giới sẽ sẽ gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các đối tượng thụ hưởng chương trình, các trường sư phạm chủ chốt, giảng viên sư phạm, GV/CBQLGDPT để kiểm định kết quả đạt được của ETEP, đánh giá lại những điểm mạnh và hạn chế để từ đó cùng Bộ GD&ĐT đề ra giải pháp tổng thể, giúp hoạt động của Chương trình hiệu quả và bền vững hơn.

Đặng Thị Huệ


Người đăng:Phạm Thị Hiền
04-01-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện