Giám sát đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông


05-07-2021
Để đảm bảo chất lượng hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021, mới đây, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức giám sát hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông (TEMIS) tại Sở GD&ĐT Ninh Bình.

Tại cuộc họp, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình đã thông tin về tình hình bồi dưỡng giáo viên cốt cán và đại trà cũng như về Quản lý thông tin về đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông (TEMIS) của Sở.

Ông Phan Thành Công, tỉnh Uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, Sở GDĐT Ninh Bình nhận thức rất rõ được yêu cầu, trách nhiệm, vai trò và ý nghĩa của Chương trình ETEP, làm nền tảng trong việc đổi mới giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, do chưa lựa chọn được đơn vị cung cấp LMS bởi thủ tục tài chính đấu thầu cần nhiều thời gian, cho nên tính đến ngày 24/6/2021, Ninh Bình mới hoàn thành bồi dưỡng đại trà mô đun 1.

Lực lượng giáo viên cốt cán THPT của Sở GD&ĐT Ninh Bình hiện còn mỏng, một số GVCC chuyển công tác chưa được thay thế, bổ sung, có nhiều môn học chỉ có 1 GVCC hoặc không có. Vì thế, công tác quản lý, đôn đốc, giám sát với số lượng lớn GVPT đại trà gặp khó.

Sở GD ĐT Ninh Bình kiến nghị, Bộ GDĐTcần có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản về việc sử dụng nguồn kinh phí để bồi dưỡng bổ sung kịp thời cho đủ số lượng GVCC theo cấp học và môn học; hướng dẫn chi trả chế độ đối với GVCC khi tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng đại trà các mô đun theo yêu cầu của Bộ GDĐT để Sở tham mưu với UBND tỉnh thực hiện đúng quy định tài chính của Nhà nước.

Về hoạt động đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS, hiện nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý của Ninh Bình còn chưa thông suốt, công tác lưu trữ minh chứng của giáo viên chưa cập nhật ảnh hưởng đến việc tải minh chứng lên hệ thống.

Tại buổi làm việc với Sở GDĐT Ninh Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, Chương trình ETEP khác với các dự án khác của Bộ GD&ĐT là giải ngân theo kết quả đầu ra, dựa trên các chỉ số mà Chính phủ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. Để bồi dưỡng giáo viên theo mô hình mới thường xuyên, liên tục và tại chỗ với hỗ trợ của công nghệ thông tin thì hệ thống LMS và TEMIS có ý nghĩa quan trọng.

Theo TS. Vương Huy Thọ, điều phối Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội, trong quá trình bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 1,2,3, Trường ĐHSP Hà Nội đã nhận được sự phối hợp rất tốt từ Sở GDĐT Ninh Bình. Hầu hết GVCC đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. Nhà trường đã lập nhóm hỗ trợ giáo viên cốt cán với GVSP chủ chốt qua hệ thống LMS nhằm kịp thời hỗ trợ các thầy cô đại trà tự bồi dưỡng.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Trường ĐHSP Hà Nội và Viettel, Sở GDĐT Ninh Bình là đơn vị được đánh giá là tốt nhất trong việc xây dựng báo cáo TEMIS. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như, tổng số giáo viên và cán bộ quản lý trả lời phiếu khảo sát vẫn còn thấp.

Tại cuộc họp, TS. Lê Thị Kim Anh, đại diện BQL Chương trình ETEP cho rằng, bồi dưỡng giáo viên là công việc đã được thực hiện từ lâu của ngành giáo dục. Bắt đầu từ năm 2019, Bộ GD&ĐT đã xây dựng mô hình bồi dưỡng mới theo hướng thường xuyên, liên tục, tại chỗ.

Mô hình mới này được triển khai trên hệ thống công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán và giảng viên sư phạm nhằm phát huy được năng lực của đội ngũ giáo viên để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên bình diện cả nước, mô hình bồi dưỡng trực tuyến này đã phát triển đúng hướng, với kết quả đạt được rất tích cực. Hiện, trên nửa triệu giáo viên trên cả nước đã hoàn thành mô đun 1 và mô đun 2 đại trà và hơn 500 nghìn giáo viên đang học mô đun 3, trong đó có hơn 300 nghìn người đã hoàn thành.

Trường ĐHSP Hà Nội là một trong 8 trường sư phạm được lựa chọn để xây dựng tài liệu (tài liệu truyền thống và tài liệu trực tuyến (e-course) và bồi dưỡng cho 10 Sở GD&ĐT trong đó có Ninh Bình.

Song song với bồi dưỡng là quản lý việc phát triển bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) để hỗ trợ giáo viên phát triển nghề nghiệp. Trong năm 2020, có 50/63 Sở hoàn thành việc báo cáo TEMIS.

Ban quản lý Chương trình ETEP, Bộ GD-ĐT đánh giá rất cao những nỗ lực của Sở GD&ĐT Ninh Bình trong việc chỉ đạo, thực hiện và đôn đốc giáo viên phổ thông cốt cán, đại trà tham gia vào quá trình bồi dưỡng và thực hiện báo cáo TEMIS.

Trường ĐHSP Hà Nội và BQL ETEP


Người đăng:quangcntt
05-07-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện