GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THAM GIA HỘI THẢO - TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU MÔ ĐUN 4 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH ETEP


05-08-2021
Trong ba ngày 24, 25 và 26 tháng 7 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt về chuyển giao và hướng dẫn sử dụng tài liệu mô đun 4 bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Mục đích của Hội thảo - Tập huấn này là nhằm chuyển giao và hướng dẫn giảng viên sư phạm chủ chốt sử dụng mô đun 4 để bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán về “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” và bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán về “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông”. Tham dự Hội thảo - Tập huấn có TS. Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học; TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học; TS. Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục cơ sở vật chất; TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban quản lý chương trình ETEP cùng đại điện các Vụ, Cục chức năng, lãnh đạo các Sở GD&ĐT, lực lượng giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt và Ban quản lý Chương trình ETEP của các trường Đại học Sư phạm, Học viện Quản lý Giáo dục tham gia ETEP. Để đạt được mục đích tập huấn, hơn 130 giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã cùng với đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thuộc 6 trường đại học sư phạm khác và Học viện Quản lý giáo dục có 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực dưới hình thức thảo luận tại các phòng họp ảo trực tuyến.

Hội thảo - Tập huấn diễn ra dưới hình thức trực tuyến với hàng trăm điểm cầu trên khắp cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh ý nghĩa của Mô đun 4 đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục và dạy học là nhiệm vụ quan trọng khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình được thiết kế theo hướng mở nên cần được cụ thể hoá bằng phân phối chương trình, thiết kế kế hoạch dạy học, phân bổ nội dung kiến thức và thời gian phù hợp với giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất của từng nhà trường phổ thông. Thứ trưởng lưu ý đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt cần phân tích để giáo viên thấy rõ điểm mới này để triển khai thực hiện cho hiệu quả. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị, khai thác và phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất trong các nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc Hội thảo – Tập huấn.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Ban biên soạn tài liệu thuộc Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng và ĐHSP - Đại học Huế. Các nhóm tác giả đã bám sát chỉ đạo của Bộ cùng với các văn bản hướng dẫn như công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, công văn 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022… để xây dựng và chỉnh sửa tài liệu. Với tài liệu đó, các giảng viên sư phạm chủ chốt cần hướng dẫn giáo viên quy trình xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học các môn học trong nhà trường, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Sau phiên khai mạc, TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) trao đổi về “Định hướng đổi mới xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học”; TS. Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) trao đổi về “Định hướng đổi mới quản trị cơ sở vật chất trường phổ thông”; TS. Phùng Việt Hải (Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) là thành viên Ban biên soạn tài liệu, giới thiệu tổng quan về tài liệu mô đun 4 theo môn học cấp THCS/THPT.

Trong các buổi làm việc tiếp theo, các thành viên tham gia Hội thảo - Tập huấn được chia nhóm để vào các phòng họp ảo theo từng môn học và cấp học, tập trung thảo luận về tổng quan tài liệu mô đun 4; cách xây dựng kế hoạch hoạt động môn học, kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy và các ví dụ minh họa (dành cho giáo viên phổ thông) và các nội dung, kế hoạch cốt lõi về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường phổ thông (dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông); xây dựng kịch bản 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo; thảo luận về phát triển bài giảng mô đun và chuẩn bị tập huấn cấp trường.

Sau thành công của Hội thảo - Tập huấn này, Trường ĐHSP Hà Nội cùng với 6 trường đại học sư phạm khác và Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình ETEP sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chủ chốt của từng trường nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng mô đun 4 cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, góp phần triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số hình ảnh trao đổi, thảo luận, làm việc của các nhóm theo môn học và cấp học:

Nhóm cán bộ quản lý

Nhóm Toán - Tiểu học

Nhóm Âm nhạc - Tiểu học

Nhóm Công nghệ - Tiểu học

Nhóm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Trung học

Nhóm Địa lý - Trung học

Nhóm Tin học - Trung học

Ban Truyền thông ETEP – HNUE


Người đăng:quangcntt
05-08-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện