Hội nghị tham vấn các bên liên quan góp ý cho báo cáo tự đánh giá của Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các trường Sư phạm (TEIDI)


18-09-2018
Ngày 26/1/2018, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan góp ý cho Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường theo bộ chỉ số phát triển các trường Sư phạm (Teacher Education Institution Development Index - TEIDI) (sau đây gọi tắt là Báo cáo tự đánh giá TEIDI).

Tham dự Hội nghị, bên cạnh các thành phần triệu tập từ phía Nhà trường, còn có đại diện các bên liên quan như: đại diện Ban quản lí Chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Cục Quản lí chất lượng, đại diện Ngân hàng Thế giới, đại diện của Hội đồng đánh giá đồng cấp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đại diện nhà tuyển dụng đến từ trường phổ thông, đại diện sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội. Điểm đáng lưu ý là tất cả đại diện các thành phần trên đây đều tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Nhà trường.

Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các bên liên quan đóng góp cho Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Nhà trường. Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Nhà trường được xây dựng theo yêu cầu của Ban Quản lí Chương trình ETEP Trung ương (Trường ĐHSP Hà Nội là một thành viên tham gia Chương trình này), theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm gồm 7 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 63 chỉ số miêu tả, đánh giá tổng thể các mặt hoạt động của Nhà trường.

Bên cạnh phát biểu khai mạc Hội nghị của GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường và phát biểu tóm tắt nội dung Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Trường của GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp, Hội nghị đã được lắng nghe 10 phát biểu góp ý của các bên liên quan, gồm: Phát biểu góp ý của đại diện Hội đồng đánh giá đồng cấp của PGS.TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh; Phát biểu của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Phạm Xuân Tiến; Phát biểu của đại diện Cục Quản lí chất lượng, bà Vương Minh Châu; Phát biểu của đại diện lãnh đạo các trường phổ thông, ThS. Dương Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi - Hà Nội; Phát biểu của đại diện Ban Quản lí Chương trình ETEP, ông Nguyễn Văn Đường; Phát biểu của đại diện Ngân hàng Thế giới, bà Nguyễn Thị Lý; Phát biểu của đại diện lãnh đạo các khoa trong trường, PGS. TS. Nguyễn Văn Biên - Phó Trưởng khoa Vật lí; Phát biểu của đại diện lãnh đạo đoàn thể trong trường, ThS. Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường; Phát biểu của đại diện lãnh đạo các phòng ban trong trường, PGS. TS. Dương Minh Lam - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ; Phát biểu của đại diện sinh viên Nhà trường, em Lê Thanh Thanh Huyền - sinh viên K65, khoa Quản lí Giáo dục. Tất cả các ý kiến góp ý đều tập trung đề cập tới tổng thể Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường từ cấu trúc, hình thức, nội dung tới từng tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số cụ thể,… Về cơ bản, những góp ý của đại diện các bên liên quan có nhiều điểm hữu ích, trên cơ sở đó Ban soạn thảo sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa những điểm hợp lí để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Trường.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: việc tham gia vào Chương trình ETEP và những góp ý của các bên liên quan cho Báo cáo tự đánh giá TEIDI trong Hội nghị này góp phần để Trường ĐHSP Hà Nội hoạch định chính sách phát triển của mình.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Linh

PGS.TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh - đại diện Hội đồng đánh giá đồng cấp phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Linh

Ông Nguyễn Văn Đường - đại diện Ban Quản lí Chương trình ETEP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Long

ThS. Dương Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội đại diện cho các trường phổ thông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Long

PGS. TS. Nguyễn Văn Biên - Phó Trưởng khoa Vật lí - đại diện lãnh đạo các khoa trong trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Long

Lê Thanh Thanh Huyền - sinh viên K65, khoa Quản lí Giáo dục - đại diện sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Long

 

Phòng CTCT - HSSV


Người đăng:admin admin
18-09-2018
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện