Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) giai đoạn 2018 - 2021


18-09-2018
Ngày 23/7/2018, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường giai đoạn 2018 - 2021.

Tham dự Hội nghị gồm có Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Thường vụ Đoàn Thanh niên trường, Ban Chủ nhiệm các khoa, Trưởng, Phó các phòng ban, Bí thư Đảng bộ các khoa, Bí thư các chi bộ, Trưởng các bộ môn trực thuộc trường và trực thuộc khoa, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Thanh tra giáo dục, Viện trưởng, Viện phó Viện Nghiên cứu Sư phạm, Viện Khoa học xã hội, Viện Giáo dục và Đào tạo quốc tế, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Chuyên ĐHSP, Mầm non Búp Sen xanh, Ban Giám đốc Nhà xuất bản ĐHSP, Ban Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu, Ban Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tập trung trí tuệ xác định sứ mạng, tầm nhìn của Trường trong giai đoạn mới, phù hợp với chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn tới năm 2030; đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ và truyền thông đầy đủ về Chương trình ETEP của Nhà trường tới toàn thể cán bộ cốt cán, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chương trình được hiệu quả, bền vững.

Tại Hội nghị GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng - đã trình bày những điều chỉnh của Nhà trường về sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2030. GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường đã trình bày tổng quan về Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program), chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó nêu bật các nội dung: mục tiêu, phạm vi của chương trình, các trường tham gia và vị trí của ĐHSP Hà Nội trong Chương trình, các nội dung chính của Chương trình ETEP, yêu cầu về kết quả sau khi Chương trình kết thúc,… Việc làm rõ các nội dung liên quan đến Chương trình một mặt chia sẻ rộng rãi thông tin về chương trình, mặt khác là để toàn thể cán bộ Nhà trường cùng chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Bên cạnh đó, báo cáo chi tiết về các kết quả hoạt động thuộc Chương trình ETEP của PGS.TS. Dương Minh Lam - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - cũng đã cho đại biểu tham dự thấy được bức tranh toàn cảnh về Chương trình ETEP của Trường ĐHSP Hà Nội. Theo đó, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những nhiệm vụ, những chỉ tiêu của từng lĩnh vực cam kết từ nay tới hết năm 2021 của Nhà trường được thể hiện cụ thể, thông qua đó để mỗi đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức Nhà trường đều phải có trách nhiệm chung tay thực hiện.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý và trao đổi thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu tham dự. Những ý kiến đóng góp thiết thực cho mỗi nội dung đều được Chủ tịch đoàn ghi nhận, tiếp thu để kịp thời điều chỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Long

GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường - trình bày tổng quan về Chương trình ETEP. Ảnh: Lê Long

Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị. Ảnh: Lê Long

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho Hội nghị. Ảnh: Lê Long

Phòng CTCT - HSSV


Người đăng:admin admin
18-09-2018
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện