Hội thảo tham vấn về chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông của Trường ĐHSP Hà Nội


18-09-2018
Ngày 12/6/2018, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo tham vấn về chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.

Đây là hội thảo nằm trong kế hoạch triển khai chương trình ETEP năm 2018 của Nhà trường. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tham vấn, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các bên liên quan về việc triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Thành phần tham dự Hội thảo lần này gồm các bên liên quan chủ yếu là cán bộ quản lí các Sở Giáo dục và Đào tạo và giáo viên của 10 tỉnh mà Trường ĐHSP Hà Nội được Ban quản lí ETEP Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phụ trách gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Ban quản lí ETEP Trung ương; đại diện Ngân hàng Thế giới; Ban quản lí ETEP Trường ĐHSP Hà Nội; lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo giới thiệu tóm tắt về: Chương trình ETEP và Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHSP Hà Nội (do GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày); Giới thiệu về Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên và Kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (do TS. Vương Huy Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Trường ĐHSP Hà Nội trình bày); Giới thiệu về việc quản lí thông tin giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống thông tin TEMIS và LMS (do ThS. Nguyễn Duy Hải - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường ĐHSP Hà Nội trình bày). Bên cạnh đó, những thông trao đổi của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Chương trình ETEP Trung ương và Bà Võ Kiều Dung - đại diện Ngân hàng Thế giới - về mục tiêu chung và những thông tin cở bản của Chương trình ETEP cũng đã giúp đại biểu tham dự có được hình dung chung về chương trình. Theo đó, việc triển khai thực hiện Chương trình ETEP mà Trường ĐHSP Hà Nội cùng với 6 trường ĐHSP chủ chốt khác và Học viện Quản lí giáo dục đang triển khai trong cả nước sẽ có những lợi ích thiết thực mà đối tượng thụ hưởng từ chương trình (là toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc) sẽ nhận được thông qua hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.

Trong phần thảo luận, Hội thảo đã lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, cụ thể là đại biểu đại diện cho các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh nêu trên. Các đại biểu căn cứ trên cơ sở thực tiễn về hoạt động bồi dưỡng thường xuyên đã và đang thực hiện hiện nay để đưa ra ý kiến phản hồi. Các ý kiến trao đổi phong phú, trong đó đa số đại biểu đánh giá cao hoạt động bồi dưỡng kịp thời nhằm đáp ứng những đổi mới trong giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Song song với đó các đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường phổ thông của các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và Quảng Ninh,… còn đóng góp ý kiến rất cụ thể cho nội dung chương trình bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng, đối tượng tham gia bồi dưỡng, cơ sở làm căn cứ để đưa ra nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm,…

Phát biểu kết thúc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường - đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Giáo sư Nguyễn Văn Minh khẳng định những phản hồi từ các Sở GD&ĐT, các nhà trường phổ thông là rất thiết thực, có ý nghĩa đối với quá trình triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của Nhà trường. Trường ĐHSP Hà Nội sẽ căn cứ trên ý kiến phản hồi để từ đó thiết kế, xây dựng những chương trình, những nội dung bồi dưỡng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các cơ sở đồng thời đảm bảo được mục tiêu chung của chương trình giáo dục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Lê Linh

GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường - phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Linh

TS. Vương Huy Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Trường ĐHSP Hà Nội - trình bày nội dung công tác bồi dưỡng thường xuyên. Ảnh: Lê Linh

Ông Đỗ Văn Thông - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình - phát biểu đóng góp cho Hội thảo. Ảnh: Lê Linh

Bà Trần Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THTP Trần Phú, Hà Nội - phát biểu đóng góp cho Hội thảo. Ảnh: Lê Linh

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP Bộ GD&ĐT - phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Linh

 

Phòng CTCT - HSSV


Người đăng:admin admin
18-09-2018
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện