Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDTP và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT


02-10-2018
Gần 200 đại biểu là lãnh đạo Sở GD&ĐT của 63 tỉnh thành tham dự đợt đợt tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông từ 26-27/9/2018, tại Hải Phòng do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD) tổ chức.

Tham dự đợt tập huấn có TS Hoàng Đức Minh - Cục Trưởng Cục Nhà giáo và CBQLGD, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục Trưởng Cục Quản lý chất lượng, GS. TS Tạ Ngọc Đôn - Phó Ban quản lý các dự án, TS Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Ban quản lý các dự án, Giám đốc chương trình ETEP và đại diện các Vụ, Cục của Bộ GD&ĐT, trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Vinh, ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm - ĐH Huế, Học viện Quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục.

TS. Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và CBQLGD phát biểu khai mạc đợt tập huấn.

Chương trình tập huấn nhằm giúp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cập nhật hai chuẩn vừa ban hành, kịp thời đưa nội dung và yêu cầu của chuẩn vào các chương trình đào tạo, giúp sinh viên ra trường đảm bảo yêu cầu mức đạt của chuẩn; Giúp các sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao phẩm chất, năng lực GV&CBQL tại địa phương mình, đáp ứng yêu cầu của chuẩn.

TS Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Ban quản lý các dự án, Giám đốc chương trình ETEP: "Chương trình ETEP đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm LMS,TEMIS để hỗ trợ việc đánh giá theo chuẩn, xác định đúng năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ".

Trước thềm năm học mới 2018-2019, vào ngày 20/7/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2018 quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Và ngày 22/8/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Thông tư số 20/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư về chuẩn hiệu trưởng mới này thay thế Thông tư số 14/2011 quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009 quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mới này thay thế Quyết định số 14/2007 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Sáng nay, các đại biểu nghe TS. Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện khoa học quản lý giáo dục giới thiệu những nội dung, tiêu chí cốt lõi của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Th.S Trần Kiều Hương, Cục Nhà giáo và CBQLGD hướng dẫn triển khai chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

TS, Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện khoa học quản lý giáo dục trao đổi với các đại biểu về phương pháp đánh giá chuẩn hiệu trưởng.

Nhiều vấn đề liên quan đến nội dung chuẩn và các phương pháp đánh giá được các đại biểu nêu ra và cùng bàn thảo, làm sáng rõ .

Th.S Trần Kiều Hương, Cục Nhà giáo và CBQLGD hướng dẫn triển khai chuẩn hiệu trưởng.

Các chuẩn mới ban hành đã cập nhật, bổ sung yêu cầu về phẩm chất, năng lực của GV&CBQGDPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông và đổi mới giáo dục, sát thực với thực tiễn năng lực đội ngũ trong thời điểm hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai.

Chuẩn mới ban hành với mục đích:  Mỗi GV&CBQL tự đánh giá phẩm chất, năng lực, xây dựng kế hoạch phát triển năng lực bản thân; Các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ, lựa chọn, sử dụng đội ngũ GV&CBQLGDPT cốt cán;  Các cơ sở ĐT, BD xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV&CBQLGD.

Cục NG&CBQLGD là đơn vị chủ trì, phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục và ĐH Giáo dục nghiên cứu, triển khai sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản để xây dựng các Thông tư về chuẩn này trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến nay. Các chuẩn này đã được thử nghiệm, lấy ý kiến rộng rãi trên Website của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý Nhà nước, đối tượng chịu tác động trực tiếp, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

 Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) đang phối hợp với Cục NG&CBQLGD sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Chương trình BDTX GV&CBQLPT theo hướng tiếp cận với Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên vừa ban hành. Trên cơ sở các quy định tại Thông tư chuẩn, lựa chọn và bồi dưỡng 28000 giáo viên và 4000 cán bộ quản lý phổ thông cốt cán.

Đội ngũ cốt cán này sẽ được các trường sư phạm chủ chốt bồi dưỡng, nâng cao năng lực thường xuyên để hỗ trợ các hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương, thường xuyên, liên tục.  8 trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc bồi dưỡng này theo sự phân công và kế hoạch được Bộ phê duyệt.

Hiện, Chương trình ETEP đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm LMS,TEMIS để hỗ trợ việc đánh giá theo chuẩn, xác định đúng năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ, từ đó tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLGD một cách bài bản, chuyên nghiệp, đặc biệt là bồi dưỡng theo hình thức qua mạng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu thực của của mỗi giáo viên.

Để chuẩn đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ theo chuẩn, sự chủ động trong truyền thông về chuẩn của địa phương, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, giúp giáo viên, nhà trường tiếp cận chuẩn là rất quan trọng. Đồng thời, chính đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, giảng viên các cơ sở đào tạo cần thường xuyên cập nhật chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp của mình, đảm bảo việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ theo đúng yêu cầu chuẩn đã ban hành, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ GV&CBQLGD.

Đặng Thị Huệ

(Nguồn: http://etep.moet.gov.vn)


Người đăng:admin admin
02-10-2018
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện