Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH


29-03-2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1. Tên gói thầu: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”

Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn        X Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 290.000.000 VNĐ
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng

2. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông .

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSYC: từ 8 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2017  đến trước 16 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2017 trong giờ hành chính.

7. Địa điểm bán HSYC: Ban Quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng bằng đặt cọc hoặc thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ00, ngày 15 tháng 12 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 15, 15 tháng 12 năm 2017 tại Ban Quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Người đăng:SuperUser Account
29-03-2018
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin mới nhất