Chuyển động ETEP

Tự bồi dưỡng – nhà giáo không đơn độc
28/01/2019 09:34:00 SuperUser Account 0 2890
Hội thảo về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông “Đổi mới đánh giá giáo dục theo năng lực: Kinh nghiệm...
07/11/2018 02:26:05 admin admin 0 3395
Ngày 19/10/2018, tại Trường ĐHSP Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông “Đổi mới đánh giá giáo dục theo năng lực: Kinh nghiệm quốc tế”. Hội thảo do Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với Ban Quản lí chương trình ETEP Trung ương tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết về “đánh giá dựa trên năng lực” cho các chuyên gia, chuẩn bị cho công tác điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông và thành viên Ban soạn thảo...
Các hội thảo tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo quốc tế trong Khoa học giáo dục
08/10/2018 11:23:52 admin admin 0 3326
Nằm trong Kế hoạch hoạt động năm 2018 của chương trình ETEP- trường ĐHSP Hà Nội, hai Hội thảo tập huấn về phương pháp nghiên cứu, nâng cao năng lực xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo quốc tế trong khoa học giáo dục đã được tổ chức từ ngày 26.9 đến 3.10.
Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDTP và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT
02/10/2018 01:58:36 admin admin 0 3685
Gần 200 đại biểu là lãnh đạo Sở GD&ĐT của 63 tỉnh thành tham dự đợt đợt tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông từ 26-27/9/2018, tại Hải Phòng do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý...
Hội nghị tham vấn các bên liên quan góp ý cho báo cáo tự đánh giá của Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển các trường Sư phạm (TEIDI)
19/10/2018 02:00:07 admin admin 0 3229
Ngày 26/1/2018, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan góp ý cho Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường theo bộ chỉ số phát triển các trường Sư phạm (Teacher Education Institution Development Index - TEIDI) (sau đây gọi tắt là Báo cáo tự đánh giá TEIDI).
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến
19/10/2018 01:59:41 admin admin 0 3477
Từ ngày 15-17/8/2018, tại Tp Hạ Long, Quảng Ninh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) tổ chức Hội thảo - Tập huấn: “Phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt” nhằm nâng cao năng lực cho GVSP chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến, chuẩn bị cho các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên qua mạng trước và sau khi có hệ thống LMS-TEMIS.
Hội thảo tham vấn về chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông của...
18/09/2018 11:07:51 admin admin 0 3177
Ngày 12/6/2018, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo tham vấn về chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở...
18/09/2018 10:30:38 admin admin 0 3155
Ngày 23/7/2018, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường giai đoạn 2018 - 2021.
Khai mạc đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI)
18/09/2018 10:09:05 admin admin 0 3292
Sáng ngày 22/9/2017, Trường ĐHSP Hà Nội và Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức khai mạc đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Tin tức - Sự kiện