Tìm giải pháp chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tin học, Công nghệ cấp Tiểu học


11-06-2021
Sáng 10/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp về giải pháp chuẩn bị đội ngũ giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn Tin học, Công nghệ cấp tiểu học.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, dại diện Vụ Giáo dục Tiểu học đã báo cáo tóm tắt về thực trạng công tác dạy học các môn Tin học, Công nghệ cấp tiểu học.

Trong quá trình triển khai dạy môn Tin học bắt buộc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gặp một số khó khăn như tỉ lệ học sinh lớp 3, 4, 5 được học môn Tin học tự chọn không đồng đều giữa các địa phương. Nhiều tỉnh có tỉ lệ trường lớp, học sinh được tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn rất thấp.

Những tỉnh chưa đạt tỉ lệ 50% trường, lớp, học sinh được tổ chức dạy môn Tin học tự  chọn theo Chương trình 2006 khi chuyển sang dạy học bắt buộc từ năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nếu không được đầu tư sẽ thiếu giáo viên.

Giải pháp được đặt ra là giữ vững hiệu quả số giáo viên hiện có, đảm bảo giáo viên hiện có dạy đủ định mức giờ dạy thông qua các biện pháp dạy liên trường. Đồng thời đề xuất tuyển dụng bổ sung giáo viên dạy TTiin học, xây dựng tiêu chí tuyển dụng phù hợp với thực tế địa phương...

Đối với môn Công nghệ, đây sẽ là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thuộc môn Tin học và Công nghệ, được dạy ở các lớp 3, 4, 5 với thời lượng 1 tiết/ tuần.

Giáo viên dạy công nghệ cần có đủ năng lực theo chuẩn nghề nghiệp, các yêu cầu về năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn công nghệ. Giáo viên công nghệ phải thực hiện được giáo dục STEM trong môn học cũng như tổ chức được các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường.

Do đó, môn Công nghệ cùng với một số môn học khác nên được xem xét chuyển thành môn học đặc thù nhằm thực hiện tốt nhất định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phương án tốt nhất là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đặc thù dạy môn Khoa học, môn Tin học và Công nghệ (môn học ghép) và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường.

Giải pháp trước mắt trong điều kiện chưa đào tạo được giáo viên đặc thù, có thể lấy giáo viên Tin học bồi dưỡng Công nghệ để dạy Tin học và Công nghệ ở những nơi có nhiều giáo viên Tin học, thiếu giáo viên cơ bản. Ở những nơi thiếu giáo viên Tin học, Công nghệ, có thể lấy giáo viên cơ bản bồi dưỡng. Ở những nơi có nhiều giáo viên cơ bản, thiếu giáo viên công nghệ, có thể lấy giáo viên cơ bản bồi dưỡng Công nghệ để dạy những môn cơ bản và thêm môn Công nghệ.

Tại cuộc họp, Chủ biên Chương trình môn Tin học, Công nghệ phát biểu nêu ý kiến về giải pháp chuẩn bị đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất những giải pháp chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho môn Tin học, Công nghệ, sẵn sàng triển khai môn học này trong năm học 2022-2023.

(Nguồn: https://etep.moet.gov.vn)

Người đăng:quangcntt
11-06-2021

Chuyển động ETEP