Hội thảo - Tập huấn hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020


28-06-2020
Trong hai ngày 25 và 26/6/2020, Ban Quản lí Chương trình ETEP Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã cử đoàn cán bộ tham dự.

Tham gia Hội thảo - Tập huấn gồm Đại diện lãnh đạo Ban Quản lí chương trình ETEP Trung ương và các thành viên, đại diện Ngân hàng thế giới, và các đại biểu của 7 trường đại học sư phạm là thành viên tham gia Chương trình ETEP.

Tại Hội thảo đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan về việc phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020 của Ban tổ chức. Sau báo cáo này, Hội thảo đã có phần thảo luận chung, đại biểu của các trường đã đóng góp ý kiến cho báo cáo.

Phần lớn thời gian của chương trình dành cho hoạt động làm việc nhóm. Ban tổ chức đã tổ chức đại biểu tham dự đến từ các trường thành 7 nhóm, mỗi nhóm đều có đại diện của các trường, đồng thời phân công mỗi nhóm rà soát, thảo luận, đóng góp và hoàn thiện nội dung cụ thể trong Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020 theo từng tiêu chuẩn. Các nhóm đã nỗ lực làm việc và báo cáo kết quả sau khoảng thời gian quy định.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã hướng dẫn và để các trường thành viên ETEP thảo luận về phương hướng chỉnh sửa PA và xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực của các trường cho phù hợp với thực tế.

Các thành viên đoàn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tích cực tham gia cùng các trường bạn và hoàn thành tốt phần công việc được giao.

Đoàn đại biểu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự Hội thảo - Tập huấn.

Ban truyền thông ETEP trường

Người đăng:quangcntt
28-06-2020

Chuyển động ETEP