Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 3 của Ngân hàng Thế giới


28-01-2019
Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 3 của Ngân hàng Thế giới

Ngày cập nhật : 19/11/2018

 

 

Ngày 19/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) họp khởi động đoàn hỗ trợ lần thứ 3 của Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội GV&CBQLCSGDPT (ETEP).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp có bà Keiko Inoue, trưởng đoàn hỗ trợ kỹ thuật cùng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT và 8 trường ĐHSP/học viện tham gia Chương trình ETEP, gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Huế, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục.

Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi về việc thực hiện các hành động mà WB đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ hai, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số kết quả đầu ra DLIs và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai.

Cuộc họp cũng thống nhất nội dung, kế hoạch hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia Ngân hàng Thế giới đối với Ban quản lý Chương trình ETEP và 4 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng, từ ngày 20/11 đến 6/12/2018.

Bà Keiko Inoue, trưởng đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới phát biểu tại cuộc họp.

Bà Keiko Inoue, trưởng đoàn hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với 8 trường/học viện trong khuôn khổ Chương trình này nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của Chương trình.

Đây là lần thứ 3, Ngân hàng Thế giới tổ chức đoàn hỗ trợ thực hiện chương tình ETEP nhằm thúc đẩy tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình ETEP.

ĐTH


Nguồn: ETEP TW Người đăng:SuperUser Account
28-01-2019

Chuyển động ETEP