Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018


06-05-2019
Từ 6-8/5/2019, Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) - Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Học viên tham gia tập huấn là thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn về quản lý giáo dục, được lựa chọn từ 9 trường đại học/ học viện, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm-Đại Học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án RGEP phát biểu khai mạc.

Khoá tập huấn tập trung vào 2 nội dung: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hiểu sâu về Chương trình Giáo dục phổ thông mới ở góc độ của nhà quản lý. Từ đó, các giảng viên này cùng với đội ngũ xây dựng tài liệu của Học viện Quản lý giáo dục thảo luận và hoàn thiện tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới” dành cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và hiệu trưởng trường phổ thông.

Tài liệu này thể hiện rõ việc hướng dẫn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới để cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo triển khai ở các địa phương, nhà trường; hướng dẫn tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình mới trong trường phổ thông dành cho hiệu trưởng.

TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông - Bộ GD&ĐT: "Các giảng viên quản lý giáo dục cần biết cán bộ quản lý cấp sở/phòng GDĐT, đã biết gì về Chương trình GDPT mới và cần bổ sung những gì để xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho thật sát với thực tế, đạt hiệu quả bồi dưỡng".

Đồng thời với việc hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu tập huấn cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và 4.000 hiệu trưởng cốt cán.

Học viên tham dự tập huấn.

Sau khoá tập huấn này, các giảng viên này sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hai nhóm đối tượng nêu trên trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ mà chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Khoá tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có sự tham gia đứng lớp, trao đổi của các chủ biên chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, giúp học viên hiểu tường tận các vấn đề khoá tập huấn đặt ra.

PV

(Nguồn: etep.moet.gov.vn)

Người đăng:admin admin
06-05-2019

Chuyển động ETEP