Tờ rơi Giới thiệu chương trình ETEP và các hoạt động chính của ETEP - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018


19-10-2018

Triển khai Chương trình ETEP là một trong những hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội trở thành những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có tư duy độc lập, có cốt cách văn hóa, có phong cách mô phạm để sáng tạo và cống hiến cho công việc, cho cộng đồng trong môi trường hội nhập quốc tế.

Xin trân trọng giới thiệu tới các Thầy cô giáo và sinh viên "Tờ rơi Giới thiệu chương trình ETEP và các hoạt động chính của ETEP - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018":

Người đăng:Phạm Thị Hiền
19-10-2018

Chuyển động ETEP